Η Ευρωνοσηλεία κατ’ οίκον, δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη προαγωγής της υγείας.
Μέσα σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που η κοινωνία μας αποδιοργανώνεται, συνεχώς από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η υγεία παίρνει όλο και πιο υποτιμητικό ρόλο, ερχόμαστε εμείς για να αλλάξουμε τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα.
Στόχος μας είναι η υψηλή ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας, σε όλα τα ηλικιακά στάδια της ζωής, πάντα με αγάπη, σεβασμό, υπευθυνότητα, και επαγγελματισμό.

Μέσα από μια ομάδα νοσηλευτών-τριών πλήρως καταρτησμένους στον τομέα της υγείας και κυρίως στη νοσηλευτική κάλυψη κατ’ οίκον.

Αντιστεκόμαστε στην κρίση στοχεύοντας στην υψηλότερη ποιότητα νοσηλευτικής κάλυψης με ανθρώπινες πάνω απ΄όλα και φιλικές τιμές για όλους.