Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων


Βρογχική αναρρόφηση είναι η μηχανική απομάκρυνση των εκκρίσεων από τις αεροφόρες οδούς που παράγονται από το τραχειοβρογχικό δένδρο. Γίνεται με συσκευή αναρρόφησης και ειδικό καθετήρα που παρέχουμε εμείς, ο οποίος αναρροφάει τις εκκρίσεις εφαρμόζοντας αρνητική πίεση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αδυναμία του ασθενή να αποβάλλει τις εκκρίσεις με το βήχα.

αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων