Αφαίρεση ραμμάτων


H αφαίρεση ραμμάτων αφορά τα απλά ράμματα αλλά και τα μεταλλικά ράμματα. Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνει η πράξη. Δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενείς και να ταλαιπωρηθεί και δεν χρειάζεται να έχει την αναμονή του νοσοκομείου.

αφαίρεση ραμμάτων