Μέτρηση ζωτικών σημείων


Μέτρηση και καταγραφή ζωτικών σημείων περιλαμβάνει: τη μέτρηση αρτηριακής πίεσης, λήψη σφυγμών και λήψη οξυγόνου Η συχνότητα των μετρήσεων διαμορφώνετε ανάλογα με την ανάγκη του ασθενούς.

μέτρηση ζωντανών σημείων