Τοπική Καθαριότητα – Μπάνιο


Παρέχουμε καθημερινή καθαριότητα σε ασθενείς που είναι κατακλισμένοι ή πάσχουν από κάποια μορφή άνοιας και φέρουν πάνα ακράτειας.

Μπάνιο

Το μπάνιο μπορεί να γίνει επι κλίνης σε κατακεκλιμένους ασθενείς η και μέσα στο μπάνιο αν μπορούν να περπατήσουν με τη βοήθεια μας ή με ειδικό αμαξίδιο μπάνιου, Η περιποίηση γίνεται από εκπαιδευμένους νοσηλευτές με σεβασμό στον άνθρωπο και τήρηση των κανόνων υγιεινής. Μπορεί να γίνει σε καθημερινή βάση και με την συχνότητα που επιθυμείτε.

τοπική καθαριότητα και μπάνιο