Τοποθέτηση και αφαίρεση ουροκαθετήρα


Τοποθέτηση – αλλαγή καθετήρα κύστεως γίνετε σε ασθενής με προβλήματα ουροποιητικού συστήματος, σε κλινήρης ασθενείς λόγω δυσκολίας μετακίνησης ή ακράτειας. Ακόμη και σε ασθενείς που χρειάζεται να κάνουν καθετηριασμούς κύστες – διαλείποντες λόγω επίσχεσης κύστες για μικρό χρονικό διάστημα στα πλαίσια μιας θεραπείας ή και εφόρου ζωής.

ουροκαθετήρας

Πλύσεις ουροκαθετήρα:

η διαδικασία αυτή γίνεται σε περίπτωση επιπλοκής του ουροκαθετήρα. Πιθανές αιτίες είναι η έλλειψη υγρών, τραυματισμός της κύστης από απότομη κίνηση κ.α. συνήθως μετά από πλύση ο καθετήρας επανέρχεται στην φυσιολογική του κατάσταση.

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση, αλλαγή και αφαίρεση όλων των τύπων ουροκαθετήρα στο σπίτι του ασθενή. Εγγυόμαστε τη σωστή τοποθέτηση / αφαίρεση καθετήρα στον ασθενή, χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική και αποστειρωμένα υλικά, αποφεύγοντας περαιτέρω μολύνσεις και επιπλοκές

Είδος και νούμερο ουροκαθετήρα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απλός (latex) ουροκαθετήρας που αντικαθίσταται ή αφαιρείται σε 15 ημέρες είτε ουροκαθετήρας σιλικόνης (100% σιλικόνη) που αντικαθίσταται ή αφαιρείται σε 30 ημέρες. Το νούμερο του καθετήρα αποφασίζεται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης.

Το προσωπικό μας ενημερώνει αναλυτικά τον ασθενή σχετικά τις απαραίτητες οδηγίες στον ασθενή σχετικά με τις επιτρεπτές κινήσεις του μετά την τοποθέτηση του ουροκαθετήρα.

Αλλαγή / Αφαίρεση ουροκαθετήρα

Για την περίπτωση του απλού καθετήρα απαιτείται αφαίρεση του ουροκαθετήρα εντός 15 ημερών ,ενώ για την περίπτωση του ουροκαθετήρα σιλικόνης εντός 30 ημερών. Πριν την οριστική αφαίρεση του ουροκαθετήρα, ο ασθενής προετοιμάζεται με κατάλληλες ασκήσεις κύστεως, με την υπόδειξη του εξειδικευμένου νοσηλευτικού μας προσωπικού.

Η τοποθέτηση/αλλαγή ουροκαθετήρα απευθύνεται σε:

– σε ασθενείς με επίσχεση ούρων (οξεία ή χρόνια)
– σε περιπτώσεις ανάγκης συλλογής ούρων 24ώρου για εξετάσεις
– σε κατακεκλιμένους ασθενείς με ανοιχτό τραύμα, ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση από τη συγκέντρωση ούρων
– σε ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση
– σε ασθενείς που έχουν ήδη καθετήρα αλλά δεν μπορούν να αποβάλλουν ούρα