Υψηλός – Χαμηλός Υποκλισμός


H διαδικασία αυτή γίνεται σε ασθενείς με προβλήματα δυσκοιλιότητας. Με αυτό τον τρόπο απελευθερώνονται και γίνεται πιο εύκολος ο τρόπος της κένωσης.

υψηλός - χαμηλός υποκλισμός