Φροντίδα και έλεγχος κατακλίσεων


Η υπηρεσία μας αυτή απευθύνεται σε ασθενής με έλκη κατάκλισης, μετεγχειρητικά τραύματα και κύστη κόκκυγα, έλκη κάτω άκρων, εγκαύματα, διαβητικό πόδι κ.α. γίνεται έλεγχος και αξιολόγηση κάθε βαθμού κατάκλισης. Καθαρισμός και περιποίηση από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές πάντα με άσηπτες τεχνικές. Παρέχονται δωρεάν επιθέματα.

φροντίδα και έλεγχος κατακλίσεων

Κατάκλιση ονομάζεται η κυτταρική νέκρωση μιας περιοχής του σώματος που προκαλείται από διακοπή της μικροκυκλοφορίας στους ιστούς αυτής της περιοχής. Εμφανίζεται κυρίως σε κατακεκλιμένους ασθενείς που τοποθετούνται στην ίδια θέση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, προκαλώντας φθορά δέρματος και ιστού.

Αναλαμβάνουμε την φροντίδα και έλεγχο κατακλίσεων, είτε εντός νοσοκομείου είτε στο σπίτι του ασθενούς. Αναλόγως της περιοχής εμφάνισης της κατάκλισης, απαιτείται και η αντίστοιχη αντιμετώπιση.

Η συγκεκριμένη νοσηλευτική υπηρεσία στοχεύει τόσο στην περιποίηση όσο και στην πρόληψη των κατακλίσεων, και πιο συγκεκριμένα παρέχει:
– Περιποίηση και αντισηψία της κατάκλισης
– Ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των κατακλίσεων
– Μέτρα πρόληψης για αποφυγή δημιουργίας κατακλίσεων