Η πρόληψη της Νόσου Alzheimer

Γράφει ο Φίλιππος Κανούτος : Παθολόγος-Γηρίατρος

H NA (Νόσος Alzheimer) είναι μία χρόνια νόσος η οποία ξεκινά τυπικά σε προχωρημένη ηλικία. Η πρόληψη συνίσταται σε ένα φάσμα παρεμβάσεων ανάλογα το στάδιο και διακρίνεται:

Σε πρωτογενή πρόληψη ΝΑ/άνοιας – Στάδιο επαγωγής χωρίς κλινικά συμπτώματα

Σε δευτερογενή πρόληψη ΝΑ/ άνοιας – Λανθάνων στάδιο – Ήπια νοητική έκπτωση

Σε τριτογενή πρόληψη ΝΑ/ άνοιας – Στάδιο ανίχνευσης – Διάγνωση άνοιας (παθογένεση)

Μία κύρια οδός πρόληψης της ΝΑ είναι η τροποποίηση των παραγόντων που προκαλούν νευρωνικό τραυματισμό. Οι διαδικασίες της βιολογικής γήρανσης, όπως η οξειδωτική καταπόνηση, η αγγειοεγκεφαλική ανεπάρκεια και οι περιβαλλοντικοί βλαπτικοί παράγοντες είναι δεικτικές σε παρεμβάσεις. Η άλλη κύρια οδός είναι η προαγωγή της επιδιόρθωσης και των αναγεννητικών μηχανισμών.

Στην πραγματικότητα η γνώση μας σχετικά με το τι θα μπορούσε να λειτουργήσει για την πρόληψη της ΝΑ είναι προκαταρτική με τις υπάρχουσες ενδείξεις να προέρχονται κυρίως από μελέτες παρατήρησης οι οποίες διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ έκθεσης σε δυνητικούς παράγοντες κινδύνου και της πιθανότητας νόσησης από τη ΝΑ.

Οι μελέτες παρατήρησης πέτυχαν να καταδείξουν θετικούς παράγοντες κινδύνου, δηλαδή παράγοντες συνδεδεμένους με την αυξημένη συχνότητα εκδήλωσης της ΝΑ στα άτομα που εκτίθενται σε αυτούς και αρνητικούς παράγοντες κινδύνου δηλαδή προστατευτικούς παράγοντες που η έκθεση σε αυτούς συνδέεται με μειωμένη συχνότητα της ΝΑ.

 

Πηγή : http://www.iator.gr/2016/10/24/i-prolipsi-tis-nosou-alzheimer/